SpaceArchitects

pl / eng

FUNKCJA HANDLOWA - METROPOLITAN OUTLET BYDGOSZCZ

CH BYDGOSZCZ

CAŁKOWITA PRZEBUDOWA
GLA: 17 000 M2   LOKALIZACJA: BYDGOSZCZ   ZAKRES PRAC: KONCEPCJA, PROJ. BUDOWLANY, PRZETARGOWY, KOORDYNACJA NAJEMCÓW  ETAP: POZWOLENIA NA BUDOWĘ   KLIENT: CARREFOUR   DATA: 2017

CH BYDGOSZCZ

RZUT PARTERU

CH BYDGOSZCZ