SpaceArchitects

pl / eng

FUNKCJA HANDLOWA - METROPOLITAN outlet BYDGOSZCZ

CH BYDGOSZCZ

CAŁKOWITA PRZEBUDOWA
GLA: 17 000 M2   LOKALIZACJA: BYDGOSZCZ   ZAKRES PRAC: KONCEPCJA, PROJ. BUD., PRZETARGOWY, KOORDYNACJA NAJEMCÓW
FUNKCJA: HANDLOWA   ETAP: BUDOWA ROZPOCZĘTA   KLIENT: CARREFOUR   DATA: 2015-2017

CH BYDGOSZCZ

CH BYDGOSZCZ

RZUT PARTERU

CH BYDGOSZCZ