SpaceArchitects

pl / eng

FUNKCJA MIESZKANIOWA - KOMPLEKS MIESZKANIOWY WIELORODZINNY

KOMPLEKS WIELORODZINNY UL.NASIELSKA

PUM/GLA: 5 937 M2   LOKALIZACJA: WARSZAWA, PRAGA   ZAKRES PRAC: KONCEPCJA   DATA: 2010  ETAP: KONKURS   KLIENT: ATTIS  WSPÓŁAUTOR Z TOMASZ NIEDZIELSKI

KOMPLEKS WIELORODZINNY UL.NASIELSKA

KOMPLEKS WIELORODZINNY UL.NASIELSKA


RZUT PARTERU


RZUT 1 PIETRA

KOMPLEKS WIELORODZINNY UL.NASIELSKA

KOMPLEKS WIELORODZINNY UL.NASIELSKA