SpaceArchitects

pl / eng

FUNKCJA HANDLOWA - PARK HANDLOWY

PH Gdańsk

GLA: 7 700 m2  LOKALIZACJA: STRASZYN POD GDANSKIEM   ZAKRES PRAC: ZAAWANSOWANA KONCEPCJA   ETAP: KONCEPCJA   KLIENT: TAO INVESTMENT   DATA: 2011

PH Gdańsk

PH Gdańsk