SpaceArchitects

pl / eng

FUNCKJA MIESZKANIOWA- BUDYNEK WIELORODZINNY

PUM 915 M2   LOKALIZACJA: BRAUNSCHWEIG, NIEMCY   ZAKRES PRAC: KONCEPCJA, PROJ. BUDOWLANY, PROJ. WYKONAWCZY
FUNKCJA: MIESZKANIOWA, WIELORODZINNA   ETAP: ROZPOCZĘCIE BUDOWY   KLIENT: LINEAS SYSTEME GMBH   DATA: 2019-2020