SpaceArchitects

pl / eng

FUNKCJA HANDLOWA - FACTORY outlet URSUS

CH URSUS

ROZBUDOWA I REMODELLING ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI
GLA 12 900 M2   LOKALIZACJA: WARSZAWA, URSUS   ZAKRES PRAC: KONCEPCJA, PROJ. BUD., PRZETARGOWY, WYKON., NADZORY
FUNKCJA: HANDLOWA   ETAP: BUDOWA ZAKONCZŃA   KLIENT: NEINVER   DATA: 2006   Współautor: Broadway-Malyan

CH URSUS
Rzut parteru

CH URSUS