SpaceArchitects

pl / eng

FUNKCJA HANDLOWA - CENTRUM HANDLOWE OLSZTYN

CH OLSZTYN

GLA 16 00O M2   LOKALIZACJA: OLSZTYN   ZAKRES PRAC: KONCEPCJA PROJEKT BUDOWLANY, PRZETARGOWY, WYKONAWCZY, NADZORY
ETAP: BUDOWA ZAKOŃCZONA   KLIENT: CARREFOUR   DATA: 2016

RZUT PARTERU Z GARAŻEM OTWARTYM

RZUT 1 PIĘTRA

RZUT 2 PIĘTRA